ЧАСТЕН ФАЛИТ ИЛИ АБСОЛЮТНА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

1. Преди седмица група депутати  начело с председателя на правната комисия  внесе проект за сериозни и крайно належащи промени в изпълнителния процес в ГПК. И в добавка - кратко ново текстче в Закона за задълженията и договорите за въвеждане на 10-годишна абсолютна погасителна давност, с изтичането на която се погасяват всички необезпечени вземания срещу физически лица, независимо дали кредиторът в този срок е предприемал действия, които прекъсват давността (предявяване на иск, действия по принудително изпълнение и т.н.), освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.

2.Авторите на проекта предлагат това като алтернатива на частния фалит, какъвто съществува в повечето европейски държави (несъстоятелността на физически лица). В интервю пред "Правен свят" депутатът Данаил Кирилов заявява, че абсолютната погасителна давност е по-прагматичният инструмент, чрез който "да се разчисти една голяма част от старите задължения, които съществуват формално и вероятно изкушават някои колекторски фирми да ги изкупуват и да правят опити за събирането им." В този смисъл законопроектът е адресиран много ясно, но експертите са на диаметрално противоположни мнения, а хората нямат особена идея какво ще бъде засегнато.

3.Истината е, че и двете идеи - частен фалит и абсолютна давност, спорадично се предлагат от години, разлайват кучетата за кратко и после биват забравени. Но рано или късно ще трябва да се намери разрешение на този въпрос. Привържениците на частния фалит например очевидно не си дават сметка колко "чист" остава длъжникът накрая на производството. Целта е осребряване на цялата му собственост, включително и единственото жилище, независимо дали е ипотекирано. Накрая той влиза в специален регистър и няма право да упражнява един значителен списък от професии и дейности.

4. Основното опасение за въвеждането на абсолютната погасителна давност пък е дългата съдебна и изпълнително-съдебна процедура, корупцията и опасенията от измама, които могат да извратят напълно идеята. Но същите опасения важат и за частния фалит, като се прибави и още едно – тази процедура излиза значително по-скъпа, включително и за длъжника. 
10.06.2017 г.

 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.  Източник: