Назад
11.01.2019 г.

Документи от наказателен процес може да са доказателства в гражданско дело

На въпрос относно значението на прокурорски преписки и досъдебни производства за доказването по граждански дела Върховният касационен съд отговаря, че във всеки конкретен случай те трябва да се ценят наравно с другите доказателства по делото. Писмените доказателства по приложени към делото преписки и други дела се считат за представени и събрани от съда от момента на прилагането им. Така приобщените прокурорски преписки, респективно водено досъдебно производство, следва да се ценят с оглед вида и естеството на съдържащите се в тях документи.

Нещо повече, отбелязва се в Решение № 170 от 12.10.2016 г. по гр. д. № 1952 / 2016 г., по този начин съдът събира и извънсъдебните признания на факти, които някоя от страните е правила пред други органи. В тази връзка съставените протоколи за извършени експертизи и свидетелски показания от други органи са надлежно доказателство за извършването на съответните признания. Подписаните пред орган на полицията „сведения” от някоя от страните, когато са неоспорени пред съда, трябва да се разглеждат наред с останалите доказателства доколкото съдържат неизгодни или изгодни за подписалите ги лица факти, свързани с гражданското дело.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.