ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ КЪМ ГРАЖДАНИЕТ ОТ 21 март 2020 г. ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА НС ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Със заповед от РД-01-143/20.03.2020 г.   на основание чл.63 ал.1 от Закона за здравето на Министъра на Здравеопазването  считано от 21.03.2020 г.

1. Преустановява се посещение на паркове,  градски градини , спортни и детски площадки и съоражения на открити и закрити обществени места  

2. Органите на Министерство на вътрешните работи да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите. - изтегли декларация за преминаване на КПП от тук

3. През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност.

4.  Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.

Заповедта да се съобщи на министъра на вътрешните работи и областните управители, които да уведомят съответно директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и кметовете на общини.

 Директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи и кметовете на общини да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.     свали тук PDF заповед