Назад
05.07.2020 г.

Фактическо съжителтво - семейни начала

Разлики между фактическо съжителство и граждански брак:

1. На семейни начала, може да се прекрати  по-всяко време. При граждански брак , за да се прекрати задължително е развод.

2. На семейни начала родителят, който се грижи за децата, няма право да претендира за ползването на семейното жилище, ако то е собственост на другия родител или на трето лице. Тази възможност съществува при развод.

3. При семейни начала е невъзможно  издръжка от бившия/бившата. При развод е възможно  издръжка от бившия/бившата съпруг/а.

4. При сключен брак съществува презумпция, че бащата на дете, родено по време на брака, е съпругът на майката. При фактическото съжителство няма такава презумпция и бащата трябва да припознае детето .

5 .При граждански брак  двойка може  да осинови дете, при семейни начала не може.

6.Фактическото съжителство е несигурно. Лесното прекратяване е както предимство , така и недостатък.

7.Няма  документ, който да доказва,  фактическо съжителство. Ако се наложи да се доказва, ще трябва да се разчита на свидетелиИзточник:

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.