Назад
17.11.2022 г.

Негодна банкнота

БНБ въвежда, че негодна банкнота е тази, която е похабена при употребата й в наличнопаричното обращение, вследствие на което е замърсена, захабена, с износен релеф, смачкана, с поставен знак или текст, например рисунки, подписи, надписи и др., или с избледнели цветове.

Повредена банкнота е тази, която е претърпяла механични и/или физико-химични изменения, различни от получаваните при употребата й в наличнопаричното обращение, вследствие на което е оцветена, с нарушена цялост като перфорирана, пробита, рязана, скъсана, подлепена, с липсващи части, обгорена или със заличени изображения.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, АКО ПАРИТЕ СА НЕИСТИНСКИ ИЛИ ПОДПРАВЕНИ?

Необходимо е веднага да уведомите органите на полицията, ако получите неистински и преправени банкноти или монети. Притежаването на неистински банкноти и монети, както и прокарването им в обращение, като знаете, че те са неистински, представлява  престъпление по  Раздел IV от Наказателния кодекс -  Престъпления против паричната и кредитната система - чл.243 и следващите

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 03.10.2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение влиза в сила от 1 януари 2023 г.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.