Назад
18.08.2016 г.

Обезщетение от общината

1. Вървите по улица и се спъвате в крива плочка или ви ухапе бездомно  куче, падате и вземете че се навехнете или си счупите нещо. Или пък паднете на заледен участък и пак се стигне до някаква контузия. Кой носи отговорност за това? Имате ли право на някакво обезщетение и от кого да го търсите.

Имате право на обезщетение и можете да търсите плащането на такова от общината. Защото общината, като собственик на улицата и длъжна да поддържа собствените си вещи в изправност, което ще рече, например, плочките по улицата да не са много криви, да няма заледени участъци през зимата и други подобни,  и ако от неизпълнение на това нейно задължение, произтекат някакви вреди общината като техен собственик е длъжен да заплати обезщетение за всички претърпени вреди. Това се отнася и за случаите, в които общината е възложила поддръжката на определен участък от уличната мрежа на някоя фирма. В случая общината ще отговаря поради лошия си избор на изпълнител, на когото е възложила поддръжката на уличната мрежа. Солидарно с общината ще отговаря и фирмата, на която е възложена поддръжка на уличната мрежа.

2. ЗА КОИ ВРЕДИ ОТГОВАРЯ ОБЩИНАТА     

Отговаря за всички претърпени вреди – пряка и непосредствена последица от увреждането. Това означава, че отговаря за претърпените от пострадалия имуществени и неимуществени вреди. Имуществените вреди ще се изразяват, например, в платените средства за лекарства, операции, медицински процедури. Неимуществените вреди ще се изразяват в средства за обезщетение на претърпените болки и страдания от пострадалия. От значение е техният интензитет и продължителност.  А ако повредите колата си, поради това, че сте скочили в някоя дупка по пътя? Пак общината ще носи отговорност.

 
Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.