Назад
30.04.2016 г.

Приемане на наследство

Понякога наследниците не приемат открилото се наследство поради незнание или незаинтересованост. Голяма част от възрастните хора все още притежават земи и други селски имоти, които оставят в наследство. Някои от наследниците обаче не предприемат никакви действия, защото например живеят в чужбина.

СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАСЛЕДСТВО

Могат ли след години да потърсят това, което им се полага, и губи ли се правото на наследство по давност, ако до момента не са предприети никакви стъпки по приемане, делба или отказ от наследство?

Вие получавате наследството си в момента, в който то се е открило. Тоест, когато наследодателят е починал. Дали след това сте предприели някакви действия или не, няма значение.

Приемането по опис на наследството е възможност, а не задължение. Делбата и отказът от наследствосъщо. По давност не се губи, а се придобива. Тоест, друг наследник може да докаже, че владее имотите изцяло за себе си, необезпокоявано, за период от поне 10 години и на това основание да иска да бъде признат за собственик на всичко.

Обикновено, ако наследството не се приеме изрично, се приема мълчаливо – с извършване на определени действия по отношение на наследеното имущество.

Така че, ако такива действия не са извършени до момента, могат да бъдат извършени сега и да се погрижи за наследеното право на собственост – например да се предприемат действия по обработване на земята или предоставянето й с договор за аренда на арендатор или предприемане на действия по делба и т.н.

Но също така възможно е междувременно някой друг да е придобил по давност имотите (особено ако и другите наследници също не са се интересували от тях през цялото време). Проверете и ако е така, вече няма за какво да се притесняватеЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАСЛЕДСТВО СВАЛИ ОТ ТУК     Източник:

 
Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.