Назад
16.05.2017 г.

Социалните плащания се запорират от ЧСИ поради пропуски в закона

Запорирането на социални плащания като обезщетения и помощи е чисто законодателен пропуск, а не умишлено действие от страна съдебните изпълнители. Това се посочва в позиция на Камарата на частните съдебни изпълнители.

По закон ЧСИ трябва да запорира сметките на длъжника, за да удовлетвори неговия кредитор. Заради банковата тайна обаче той няма никаква информация какъв е произходът на парите по сметката му - дали средства са социална помощ, пенсия, трудово възнаграждение или други, попадащи в графата изцяло или частично "несеквестируеми вземания". Законът изисква налагането на запор да изпреварва уведомяването им за образуваното изпълнително производство, тъй като длъжникът би могъл да изтегли парите си от банката и кредиторът да не може да се удовлетвори, припомнят от камарата.

ЗАПОРИРАНИ СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ - ЧСИ НЯМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД НА СРЕДСТВАТА ЗАРАДИ БАНКОВА ТАЙНА

От Камарата категорично възразяват ЧСИ умишлено и популистки да бъдат обвинявани за проблеми, за които те не само че нямат никаква вина, но точно обратното - от години работят за тяхното нормативно отстраняване.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.