Трябва ли уредба за бащинство на деца, родени при фактическо съпружеско съжителство?  Отговор....

Какво рискувам ако тегля кредит вместо друго лице? Отговор...

Двама души сме съсобственици на един имот. Другият сам ползва имота и аз не мога да го ползвам.  Не искам това положение да продължава повече. Какво да правя? Отговор...

Купих си кола. Какво трябва да направя за регистрацията й... Отговор...

Какво мога да направя, когато някой от съседите ми не изпълнява задълженията си по свои съображения и не плаща „такса вход”? Отговор...

Как мога да продам своя дял от общ имот без да го предлагам за изкупуване от друг собсвеник Отговор...

Аз съм съсобственик в общ имот с други , каква е процедурата , за да продам моята част? Отговор.

Започнах работа на 15 юни 2014 г. Трудовият ми договор беше сключен на основание   чл. 70, ал. 1 КТ на свободна щатна бройка със срок за изпитване 3 месеца. През времетраенето на договора съвестно изпълнявах трудовите си задължения. На 14 септември 2014 г. ме уведомиха по телефона, че договорът ми няма да бъде продължен. Заповедта за прекратяване на трудовия ми договор е на основание чл. 325, т. 3 КТ поради изтичане на уговорения срок. Законосъобразно ли е прекратен трудовият ми договор и какви са моите права в този случай? Отговор.

Как да се сдобия нотариално с имота за които съм се грижил 10 години,които имот е даден за безсрочно ползване от общината на човек който е починал и никои не е идвал в имота през тези години. Отговор...

Как мога да придобия имот по давност като съсобственик.  Другият съсобственик както и децата му не са идвали с години в общия ни имот. Добре че съм аз да го поддържам. Отговор...

Моля Ви, посъветвайте ме имам ли право да обжалвам продажбата на съсобствения имот от моята братовчедка. Ако да, как трябва да постъпя. Отговор...

Баба и дядо са починали. Единствените наследници ,които са останали са двете й дъщери. Майка и леля ми. Какви  документи са необходими за прехвърлянето на съсобствения имот от леля на майка ми? Как e най-добре да се получи това прехвърляне?  Отговор...

Къде да подам жалба , ако искам да съдя някого, който ме е заплашил? Отговор....

Имам дете от бившата си жена. Желая да го осигуря с жилище. В момента живее в апартамента на баща ми с бившата ми съпруга. Към настоящия момент имам приятелка , която е бременна. Питането ми – как да подсигуря детето си без сегашната ми приятелка да има бъдещи претенции към жилището на баща ми. Отговор...

Здравейте, бих искал да разбера дали мога да сключвам граждански договори за услуги като съм на 17г. и трябва ли ми някакво разрешение. (става на въпрос аз да ги създавам) Отговор...

Съдружник съм в ООД. Поради неразбирателства с партньора във фирмата желая да напусна . Моля да ми разясните какви са законовите възможности, защото съдружника ме заплашва с адвокати ,че без негово съгласие и изпълнение на определени условия от моя страна – списък с парични задължения, които трябва да изпълня, решение на общото събрание, продажба на дружествени дялове и др.  Ситуацията е сложна – и това определено ми създава напрежение и безизходност.  Отговор...

Имаме вилен имот в провинцията. Преди няколко години беше закупен съседния парцел, с който имаме обща граница.В наше отсъствие и без наше знание и съгласие  новите съседи изместиха част от оградата и вклиниха в нашия двор   монолитна  тухлена стопанска сграда - зайчарник и кокошарник с височина  над 2.5 метра. Така се нарушиха  геометрията и параметрите, определени в нотариалните актове и скиците към тях, а също и законовото изискване за отстояние на стопански и други постройки  от оградата.Въпреки многократно изразеното от нас несъгласие, хората си правят каквото си искат и не се съобразяват с нищо.Моля да ми разясните законовите основания и стъпките, които трябва да предприема, за да се справя с това положение. Отговор...

Когато близки роднини и сънаследници / съсобственици/ живеят в жилищна сграда, в която има няколко жилищни обекта и всеки от тях е установилсамостоятелна фактическа власт върху отделен обект със знанието и без противопоставянето на другите съсобственици, която упражнява впродължение на повече от десет години, трябва ли да извършват някакви други действия по отблъскване владението на другите съсобственици? Отговор.....