Назад
04.04.2020 г.

Задържане и Арест - права

1.Българското законодателство не ползва ясна терминология за разграничаване между арест и задържане.  Под арест разбираме първоначалното физическо ограничаване на лицето от полицията и последващото му настаняване в полицейското управление за 24 часа. Според закона това е административна мярка. Под задържане разбираме настаняване на лице, което е формално обвинено за това, че е извършило престъпление, в следствен арест, с постановление на прокурор, както и задържането му под стража в досъдебното производство с определение на съда (задържане под стража). Становище на Софийски Адвокатски съвет за готвените промени в Наказателния кодекс относно "таен арест" може да видите тук

ЛИЦЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАДЪРЖАНО, АКО СА НАЛИЦЕ  ДАННИ , ЧЕ Е ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

2. Полицията може да ви арестува и да ви задържи в полицейското управление за максимален срок от 24 часа. След изтичане на този срок, те следва да ви освободят или да представят вашият случай на прокурора, който може да ви повдигне формално обвинение за извършено престъпление и да ви задържи за още 72 часа, преди да ви изправи пред съд. Съдът може да ви освободи, да ви наложи някаква друга мярка за неотклонение като гаранция, че ще участвате в наказателното производство или да ви задържи под стража.

3.Правата на човека защитават правото на лична свобода и сигурност. Следователно, незаконното и произволно арестуване и задържане са забранени. Това означава, че полицията и прокурорът трябва да имат законно основание да ви арестуват и задържат, да се основават на конкретни факти, оправдаващи ареста или задържането, и задържането трябва да бъде пропорционално на целта, която трябва да бъде постигната. Те също трябва да следват ясно определени процедури и  трябва да се отнасят с вас уважително. По време на ареста и задържането могат да бъдат засегнати човешки права като: правото на лична свобода и сигурност, правото на справедлив процес, правото на живот, забраната за нечовешко или унизително отнасяне или изтезания и правото на личен живот. 

4. Имате право да разберете какво е основанието за задържането ви. Имате право да уведомите ваш близък за задържането ви . Имате право на адвокатска защита от момента на задържането/ареста . Може да ви бъде назначен служебен такъв, ако не може да си го позволите.  Ако ви представят място за подписване - не подписвайте без да сте прочели написаното по-горе или разбрали.    източник:  

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.