Назад
14.04.2021 г.

Задържането на талона от КАТ след платена глоба заради стари задължения е неправомерно

  След като Конституционният съд (КС) сложи край на отнемането на книжката и спирането на колата от движение заради неплатени глоби от КАТ са измислили друг начин, за да събират задълженията си. 

  „Методът включва съставянето на акт за нарушение по чл. 190 от Закона за движение по пътищата. В текста пише, че шофьорът е длъжен да плати глобата в едномесечен срок. След 30 дни излиза наказателно постановление за 20 лв. глоба, но за да си получи синия талон, освен тях, водачът трябва да си плати и старите задължения“.

  Наложеното наказание „глоба“ следва да бъде заплатено в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, електронен фиш или съдебното решение или определение на съда при обжалване, след което талонът трябва да бъде върнат на водача.

  В този смисъл по силата на закона при връчване на наказателното постановление и доброволно заплащане на наложената глоба контролният талон се връща незабавно (чл. 157, ал. 7от ЗДвП). По тази причина е неправомерно след заплащане на конкретната глоба, талонът да бъде задържан заради стари глоби на водача.

  Задържането на контролния талон извън хипотезата на чл. 157, ал. 6 от ЗДвП е без правно основание и гражданите могат да изискат връщането на талона по административен ред, а при отказ – и по съдебен ред. Допълнително биха могли да търсят и обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди при продължително задържане на талона без основание.     Източник

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.