Назад
25.02.2020 г.

Запор на пенсията - какво следва

Лицата, върху чиито пенсии са наложени запори по реда на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс, ще имат промяна в размера на удръжката, в резултат от определения нов размер на минималната работна заплата за страната, който от 1 януари 2020 г. е 610 лв. Съгласно установеното в Гражданския процесуален кодекс, принудително изпълнение може да бъде насочено само върху пенсии с месечен размер над минималната работна заплата, т.е. от по-ниските пенсии не могат да се правят удръжки. Размерите на удръжките от пенсиите, за които е допустимо налагането им, също се определят в зависимост от минималната работна заплата за страната. Посочените ограничения не се прилагат за задължения от издръжка. Ако пенсионер или работещ получава на месец между 610 лева (колкото е минималната заплата) и 1220 лева (двукратния й размер), то на него му се удържа една трета от дохода, ако няма деца и една четвърт, ако има такива, които издържа. Ако осъденото лице получава месечно възнаграждение между 1220  и 2440 лева, то те ще се разделят с половината или с една трета, в зависимост дали има деца Източник:

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. За конкретна правна помощ следва да бъде поискан съвет от специалист. Авторът на статията не носи отговорност за предприемането на каквито и да е правни действия въз основа на съдържанието й.