Въпрос:

Имам дете от бившата си жена. Желая да го осигуря с жилище. В момента живее в апартамента на баща ми с бившата ми съпруга. Към настоящия момент имам приятелка, която е бременна. Питането ми – как да подсигуря детето си без сегашната ми приятелка да има бъдещи претенции към жилището на баща ми.

Отговор:

1. Имотът може да се дари на детето – това е най-евтиния вариант (няма местен данък, който е между 2-3 процента от данъчната оценка на имота)
* Ако имотът се прехвърли на детето, той няма да може да се ипотекира и ще е трудно да се продаде, докато детето не навърши 18 г.
* Дарението би могло да се оспорва от другото дете след смъртта на дядото. Малкото дете/в утробата на приятелката ви/ би могло да предяви иск за накърнена запазена част след време.

Добре е да се запази (от дядото) или да се учреди (на бащата) пожизнено вещно право на ползване – това осигурява контрол върху имота.

 2. Може имотът да се продаде на детето, като отново се учреди пожизнено вещно право на ползване на бащата/разбира се ако дядото е съгласен/. 
Продажната цена в този случай трябва реално да се преведе по банков път и това оскъпява самата процедура.

3. Според мен не е разумно да се говори за прехвърляне срещу издръжка и гледане (защото от една страна не се цели дядото да получи издръжка и гледане от детето, а освен това е ясно поне в момента, че няма как детето да гледа дядо си и затова договорът може много лесно да бъде развален поради неизпълнение по иск на другото дете).