Въпрос:

Здравейте, бих искал да разбера дали мога да сключвам граждански договори за услуги като съм на 17г. и трябва ли ми някакво разрешение. (става на въпрос аз да ги създавам)

Отговор:

 С изключение на нищожните договори - останалите сделки-договори /включително и граждански договори-правоотношения по Закон за задълженията и договорите/, сключени от недееспособни  лица или от техни представители, без да се съблюдават законовите изисквания за тях , са унищожаеми.

    Унищожаема ,т.е Гражданският договор сключен от непълнолетно лице/16-18 години/ ще породи всички права и задължения за непълнолетния и третата страна докато някоя от тях не поиска нейното разваляне поради порок ,а именно непълнолетие на една от страните.Този порок се премахва при участие на попечителя/родител/. Той може да даде предварително разрешение за сключването на договора или последващо съгласие.