Въпрос:

Как мога да продам своя дял от общ имот без да го предлагам за изкупуване от друг собсвеник

Отговор:

Съгласно чл. 33 от ЗС, съсобственик , който желае да продаде своя дял от съсобствен имот, трябва първо да го предложи за изкупуване на другия съсобственик. И  ако последният откаже да изкупи имота, чак тогава, съсобственикът може да  продаде имота на трето лице и то при същата цена, която е предложил за изкупуване на другия съсобственик за изкупуване.

Има редица житейски ситуации, при които поради някаква причина съсобственикът, който желае да продаде своя дял, не желае да го предлага за изкупуване на свой съсобственик. Причините за това не са важни, не са и от правен характер, поради което на този въпрос няма да се спирам.

Разпоредбата на чл.33 от ЗС е категорична и все пак поставя се въпросът няма ли легален начин този резултат да се постигне, без да се заобикаля закона.

Е, такъв начин има. Какво може да се направи? Съсобственикът, който желае да продава своята идеална част от имота на трето лице, може да прехвърли  чрез дарение  част от притежаваната от него идеална част от имота. Така например, ако притежавам ? идеална част от  даден имот, не мога да продам тази своя  ?  идеална част на трето лице, без да съм я предложила за изкупуване на другия съсобственик или съсобственици, ако са повече от един.

Мога обаче да даря, на когото намеря за добре част от това, което притежавам от имота, например да даря ? от притежаваната от мен ? идеална част, т.е. да даря 1/8 от имота. После, след дарението, няма никаква пречка да продам на надареното лице останалите части от имота, които притежавам –  в случая надареният също е станал съсобственик в общия имот и на него мога да продам това, което притежавам при цена и условия, каквито намеря за добре, без да е необходимо да предлагам дела си за изкупуване на другия съсобственик/съсобственици.

Такова действие е напълно законосъобразно, не представлява заобикаляне на закона и е средство за разрешаване на проблеми, свързани със съсобствеността по отношение на даден имот, там където съсобствениците не могат да разрешат доброволно възникнали спорове от посочения характер.