Въпрос:

Как да се сдобия нотариално с имота за които съм се грижил 10 години,които имот е даден за безсрочно ползване от общината на човек който е починал и никои не е идвал в имота през тези години.

Отговор:

За да придобиете качеството на собственик на имота , за който сте се грижили най-вероятно добросъвестно/трябва да го докажете/ придобивната давност е 10 години. Решението се взима от нотариус, който се произнася с мотивирано постановление. По признаването на исканото право той издава констативен нотариален акт за собственост на лицето.