Добре дошли,

Имате нужда от индивидуално решение на нуждите ви? Желаете да получите качествена правна консултация, да сте сигурни и спокойни при споделяне на конфиденциална информация?

Отношенията между адвокат и клиент са основани на добросъвестност, взаимно доверие и отговорност. Адвокатът следва да предоставя адекватно  правно съдействие и защита, а клиентът - да изнася пред адвоката всички факти и обстоятелства от значение за предмета на съдействието или защитата. 

Адвокатът има разбиране относно нуждите и итересите на клиента си , за да бъдат те защитени по възможно най-добрия начин . Така добавя  стойност, комфорт и сигурност в бизнеса му.

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защита на техните права и законни интереси . 

"Правото е изкуство на доброто и справедливото."       

 

адвокат  Атанас Джонев , САК